Projekter

Forside / Projekter

Uddrag af gennemførte projekter i perioden 2011 til april 2018

Kundepr. anmodning
Periode

2018/03 – 2018/04

Projektbeskrivelse

SharePoint web udvikler, design og opbygning af Web REST API over SSL med oauth authentication, med udtræk fra Visma Business ERP og præsentation i format til SharePoint REST client.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Design og implementering af ASP.NET/C# MVC REST WEB API (DI pattern).
 • Unit test og før produktion test.
 • Registrere løsninger i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierSharePoint 2013, ASP.NET/C#, Web REST API, JSON, XML, Visual Studio 2017, Microsoft Unit Test Framework, Git, GitHub
RollerSystem designer, system udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2017/08 – 2018/02

Projektbeskrivelse

SharePoint web udvikler, design og opbygning af Add-ins til Microsoft SharePoint 2013 og SharePoint Online / Office 365. Apps som præsenterer Pandrol purchase-brugere for order status information hos udvalgte under-leverandører.

 

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Analysere og dokumentere under-leverandørers API grænseflader.
 • Design og implementering af Add-ins til SharePoint 2013.
 • Design og implementering af Add-ins til SharePoint Online / Office 365.
 • Unit test og før produktion test.
 • Registrere løsninger i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierSharePoint 2013, SharePoint Online / Office 365. Typescript, Angular 4+, Javascript, Web REST API, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, JSON, XML, Visual Studio Code, Visual Studio 2017, Microsoft Unit Test Framework, Git, GitHub
RollerSystem designer, system udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2017/06 – 2017/07

Projektbeskrivelse

SharePoint .NET/C# udvikler, design and opbygning af udvidelse (Add-in) til Microsoft Outlook 2010 som gør det muligt for brugeren at søge og udvælge produktions-aktiver i SharePoint og derpå gemme vedhæftede filer i SharePoint uden at forlade Outlook.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Implementere data struktur i SharePoint dokument bibliotek.
 • Design og implementering af prototype Add-in til Outlook.
 • Implementere testbar Add-in til Outlook.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierASP.NET/C#, Outlook 2010, Office SDK / PIA, SharePoint 2013 CSOM, Visual Studio 2017, Microsoft Unit Test Framework, Git, GitHub
RollerSystem designer, system udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2017/05 – 2017/06

Projektbeskrivelse

SharePoint web udvikler, design and opbygning af interaktivt HR præsentati-ons-materiale. Implementeret i SharePoint 2010.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere brugernes krav.
 • Implementere data struktur i SharePoint, lister og dokument biblioteker.
 • Implementere komponenter til SharePoint. Site Asset filer: HTML, CSS, Java-Script, jQuery, XML.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierSharePoint 2010, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, JSON, XML, Visual Stu-dio 2017, Git, GitHub
RollerSystem designer, system udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2017/03 – 2017/05

Projektbeskrivelse

SharePoint web udvikler, design and opbygning af interaktivt HR præsentati-ons-materiale. Implementeret i SharePoint 2010.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere brugernes krav.
 • Implementere data struktur i SharePoint, lister og dokument biblioteker.
 • Implementere komponenter til SharePoint. Site Asset filer: HTML, CSS, Java-Script, jQuery, XML.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierSharePoint Online, HTML5, CSS3, Angular 4, Bootstrap 3, TypeScript, JavaScript, JSON, Visual Studio 2017, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2017/03 – 2017/04

Projektbeskrivelse

SharePoint .NET/C# udvikler, design og opbygning af Microsoft Azure WebJob til syn-kronisering af email marketing system med data i SharePoint Online.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere brugernes krav.
 • Migrere data fra Microsoft Access database til SharePoint.
 • Design og implementering af Azure WebJob med timestamp baseret synkro-niserings-model. SharePoint Online data-adgang med CSOM og Campaign Monitor data-adgang via .NET API.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierSharePoint Online, NET/C#, Microsoft Azure WebJob, Campaign Monitor .NET API, Visual Studio 2017, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2017/01 – 2017/04

Projektbeskrivelse

SharePoint .NET/C# udvikler, design og opbygning af vedligeholdelses-applikation til styring af produktions-aktiver. Implementeret i SharePoint 2013.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Implementere data-struktur i SharePoint lister og dokument-biblioteker.
 • Implementere applikations-komponenter i SharePoint. Nintex Forms udevidet med JavaScript/jQuery kode, C# og event receivere.
 • Implementere Outlook Mobile Service (SOAP) til SharePoint SMS-notifikation.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierASP.NET/C#, SOAP web service, SharePoint 2013 SDK, Nintex Forms 2013, Visual Studio 2017, MessageBird API, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2017/02 – 2017/03

Projektbeskrivelse

SharePoint .NET/C# udvikler, design og opbygning af SharePoint timer job til synkro-nisering af virksomheds-data i SharePoint med CVR registerets online tjeneste.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Design og implementering af SharePoint timer job, som udfører opdateringen af virksomheds-data. Adgang til SharePoint data vis SDK og adgang til CVR data via Elastic Search .NET API. Timer jobbet afslutter opdateringen med resumé rapport til admin.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierSharePoint 2013 SDK, .NET/C#, LINQ, Elastic Search .NET API, Visual Studio 2012, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2016/06 – 2017/01

Projektbeskrivelse

Teknisk projektleder til styring udviklings-team på 5 web udviklere baseret i Dehli, Indien. Hovedmålsætningen er implementering af en række radikale ændringeri den underlig-gende forretningsmodel. Styrings-metoderne er meget agile.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Daglige fysiske møder med ledelsen med obligatoriske punkter 1) Opfølgning på fremdrift og resultater 2) Justering af mål og resultater.
 • Mindst ét dagligt online møde med teamlead.
 • Ugentligt koordineringsmøde med det lokale (DK) teamlead.
 • Overvågning af GitHub kildekode repositories.
 • Daglige test-aktiviteter.
 • Daglig planlægning og opfølgning af aktiviteter, vedligeholdelses-opgaver og dokumentation i JIRA og Confluence.
 • Styring af et stort antal service konti i brug af online platforme til udvikling, test og produktion.
 • Optimering af drift-omkostninger til produktions- og udviklings-platform. Her-under afklaring og kommunikation af afledte ændringskrav.
Anvendte teknologierAmazon AWS, PHP, JavaScript, NodeJS, Angular, HTML5, CSS3, Elastic Email API, Docker, Twillio API, Clickatell API, Base API, QuickPay API, MessageBird API, Ubuntu, MySQL, Git, GitHub
RollerTeknisk projektleder
Kundepr. anmodning
Periode

2016/04 – 2016/06

Projektbeskrivelse

SharePoint .NET/C# udvikler, design og opbygning af applikation til kvalitetstyring i en industriel produktion.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Design af formularer og rapporter til input og output.
 • Implementere data-struktur i SharePoint lister og dokument-biblioteker.
 • Implementere data-adgang til Visma Business ERP system ved hjælp af Sha-rePoint BDC.
 • Implementere Nintex workflow og formularer i SharePoint. Nintex Forms funk-tionalitet udvidet med JavaScript/jQuery code, C# event receivere.
 • Implementering og udrulning af Reporting Services rapporter i SharePoint.
 • Implementere SharePoint web dele og Add-ins.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierSharePoint 2013 SDK, .NET/C#, Nintex Forms & Workflow 2013, Visma Business ERP, Visual Studio 2015, SQL Reporting Services, TypeScript, Angular 4, JavaScript, jQuery, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2015/01 – 2015/12

Projektbeskrivelse

SharePoint .NET/C# udvikler, design og opbygning af applikation til kvalitetstyring i en industriel produktion.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Design af formularer og rapporter til input og output.
 • Implementere data-struktur i SharePoint lister og dokument-biblioteker.
 • Implementere data-adgang til Visma Business ERP system ved hjælp af Sha-rePoint BDC.
 • Implementere Nintex workflow og formularer i SharePoint. Nintex Forms funk-tionalitet udvidet med JavaScript/jQuery code, C# event receivere.
 • Implementering og udrulning af Reporting Services rapporter i SharePoint.
 • Implementere SharePoint web dele og Add-ins.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierSharePoint 2013 SDK, .NET/C#, Nintex Forms & Workflow 2013, Visma Business ERP, Visual Studio 2015, SQL Reporting Services, TypeScript, Angular 4, JavaScript, jQuery, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2015/09 – 2015/12

Projektbeskrivelse

SharePoint .NET/C# udvikler, design og opbygning af støtte-applikation til ordrestyret pakning i SharePoint.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Implementere ASP.NET Web API (REST), som vil etablere data endpoints til forespørgsler i Visma Business ERP og SQL server database.
 • Implementere ASP.NET Web API (REST), som vil etablere net-værks-udskrivning til stregkode-printer.
 • Design og implementering applikationen som en Angular SPA Add-in.
 • Udør før-produktion tests.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierSharePoint 2013, HTML5, CSS3, Angular 4, Bootstrap 3, TypeScript, JavaScript, JSON, Visma Business ERP, SQL Server 2014, Visual Studio 2017, Microsoft Unit Test Framework, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2015/08 – 2015/09

Projektbeskrivelse

SharePoint .NET/C# udvikler, design og opbygning af et kommando linje værktøj til masseopdatering af en SharePoint site collection med data og dokumenter til ca. 25.000 brugere.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere brugernes krav.
 • Implementere funktioner i et testbart klasse-bibliotek og udføre unit tests.
 • Implementere kommando linje værktøj med nødvendige parametre, læsning af PDF dokumenter og komma separeret fil-data.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierSharePoint 2010 SDK, .NET/C#, Visual Studio 2012, SQL, LINQ, Microsoft Unit Test Framework, Git, GitHub
RollerSystem designer, system udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2015/07 – 2015/08

Projektbeskrivelse

SharePoint .NET/C# ekspert til inspektion og vurdering af kildekode kvalitet og i hvilket omfang Microsoft patterns & pratices er fulgt.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Rapport design, valg af metoder til data-indsamling og evaluering.
 • Interviews med produktchef, udviklingschef og udviklere.
 • Automatiseret kildekode analyse og visuel inspektion.
 • Data analyse, evaluering og vurdering.
 • Udarbejde rapport.
Anvendte teknologierSharePoint 2013 SDK, .NET/C#, HTML, CSS, JavaScript, Visual Studio 2013, The SharePoint Customization Analysis Framework, Team Foundation Server
RollerSharePoint .NET/C# ekspert
Kundepr. anmodning
Periode

2014/09 – 2014/10

Projektbeskrivelse

SharePoint .NET/C# web udvikler, design og opbygning af en mobil web applikation til registrering og sporing af affald (vognlæs) til genbrugs-stationer. Integreret med SharePoint.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Design og implementering af data-struktur i SharePoint lister og doku-ment-biblioteker.
 • Design og implementering af testbare, lagdelte klasse-biblioteker.
 • Design og opbygning af ASP.NET MVC web applikation.
 • Unit test.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierSharePoint 2010, ASP.NET/C# MVC, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Visual Studio 2012, Microsoft Unit Test Framework, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2013/05 – 2013/12

Projektbeskrivelse

.NET/C# web udvikler, design og opbygning af mobil web applikation til tidsregistrering af medarbejdere og materiel, integreret med SharePoint.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Design og implementering af testbare, lagdelte klasse-biblioteker.
 • Design og opbygning af ASP.NET MVC web applikation.
 • Unit test.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierASP.NET/C# MVC, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Visual Studio 2012, Microsoft Unit Test Framework, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2013/05 – 2013/12

Projektbeskrivelse

.NET/C# web udvikler, design og opbygning af en applikation til styring af borerør på boreplatforme.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Design af wireframe mockup, bruger dialoger, rapporter og flowchart dia-grammer.
 • Design og implementering af datamodel i SQL Server.
 • Design og implementering af testbare, lagdelte klasse-biblioteker.
 • Design og implementering af ASP.NET Web API (REST) med endpoints til læsning/skrivning i SQL Server database.
 • Design og opbygning af ASP.NET MVC web applikation.
 • Unit test.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierASP.NET/C# MVC, ASP.NET Web API (REST), HTML, CSS, JavaScript, jQuery, JSON, SQL Server, Visual Studio 2012, Microsoft Unit Test Framework, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2013/03 – 2013/12

Projektbeskrivelse

SharePoint .NET/C# web udvikler, design og opbygning af en online tjeneste for biblio-teksvæsenet. Til formidling af biblioteksafgift til omkring 25.000 rettighedshavere.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Design og implementering af skalérbar data-struktur i SharePoint.
 • Design og implementering af testbare, lagdelte klasse-biblioteker.
 • Design og implementering af NemID login til SharePoint.
 • Design og implementering af web applikation.
 • Unit test.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierWindows 2008 R2, SQL Server 2008, SharePoint 2010, .NET/C#, Visual Studio 2010, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Microsoft Unit Test Framework, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2012/10 – 2013/05

Projektbeskrivelse

SharePoint udvikler, design og opbygning af en samling af klient webdele til et Share-Point 2010 intranet.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Design og implementering af klient webdel med 3 forskellige visninger af begi-venheder/events.
 • Design og implementering af klient webdel til visning af Twitter feeds via Twitters REST API.
 • Design og implementering af klient webdel til visning af nyheder. Konfigurérbar datakilde og visning modes.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierSharePoint 2010, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Visual Studio 2012, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2012/11 – 2013/03

Projektbeskrivelse

SharePoint .NET/C# web udvikler, design og opbygning af IT-understøttet ansættel-ses-procedure med Nintex Forms & Workflow i SharePoint 2010.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Interview af afdelinger / aktører i ansættelses-proceduren.
 • Design og implementering af ansættelses-proceduren.
 • Udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierSharePoint 2010, Nintex Forms 2010, Nintex Workflow 2010
RollerSystem designer, system udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2013/01 – 2013/02

Projektbeskrivelse

.NET/C# Windows udvikler, design og opbygning af en desktop applikation til søgning og eksport af virksomheds-information via KRAK's SOAP web service.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere brugernes krav.
 • Design og implementering af brugergrænseflade i XAML.
 • Design og implementering af testbare, lagdelte klasse-biblioteker.
 • Design og implementering af multitrådet MVVM applikation.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologier.NET/C#, Windows Presentation Foundation, XAML, Visual Studio 2012, Microsoft Unit Test Framework, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2012/08 – 2013/02

Projektbeskrivelse

SharePoint .NET/C# web udvikler, design og opbygning af en komplet samling af webdele til projektstyring i en ordrestyret produktion.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Design og implementering af data-struktur i SharePoint lister og doku-ment-biblioteker.
 • Design og implementering af testbare, lagdelte klasse-biblioteker.
 • Design og implementering af webdele til projektledere, produktansvarlige og produktionschefer.
 • Afvikling af før-produktion test.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierSharePoint 2010, .NET/C#, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Visual Studio 2010, Microsoft Unit Test Framework, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2012/08 – 2012/11

Projektbeskrivelse

System designer, design af system med bruger panel / kommunikations-platform for TV station.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Design bruger-dialoger, rapporter og flowchart diagrammer.
 • UML dokumentation: use case, activity, sequence, interaction, class diagrams.
 • Projekt-dokumenter, tidsestimering, økonomiske estimater.
Anvendte teknologierVisio, Enterprise Architect, UML
RollerSystem designer
Kundepr. anmodning
Periode

2012/04 – 2012/07

Projektbeskrivelse

.NET/C# web udvikler, design og opbygning af en online søgetjeneste til offentlig pub-likation af samtlige udstedte radio og TV licenser i Danmark.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Implementering af data-struktur i SQL Server.
 • Design og implementering af søge-formularer.
 • Implementering af ASP.NET MVC web applikation.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierASP.NET/C# MVC, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, SQL Server 2008 R2, Visual Studio 2010, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2011/09 – 2012/01

Projektbeskrivelse

.NET/C# web udvikler, design og opbygning af et community hjemmeside-system til TV-programmet “Danmarks næste topmodel”.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere systemkrav.
 • Implementering af klient side komponenter til integration med stre-aming-tjenesten xstream.
 • Implementering af chat API.
 • Implementering af Facebook integration, bruger-identifikation/log på m.m.
 • Implementering af ASP.NET web applikation.
Anvendte teknologierASP.NET/C# MVC, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Facebook, Xstream, Visual Studio 2010
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2011/08 – 2011/12

Projektbeskrivelse

.NET/C# web udvikler, design og opbygning af en C# konsol applikation til automatise-ring af data-integration mellem to systemer, et front og back office system.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Design og implementering af .NET/C# FTP klient til synkronisering af lokale filer med fjerne filer.
 • Design og implementering af testbare, lagdelt klasse-bibliotek med funktionalitet til CSV import og SQL opdatering.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologier.NET/C#, FTP, Windows 2008 R2, SQL Server, Visual Studio 2010, Microsoft Unit Test Framework, Git, GitHub
RollerSystem designer, system udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2011/02 – 2011/08

Projektbeskrivelse

.NET/C# web udvikler, design og opbygning af en web applikation til bruger-styret da-ta-integration af en web shop, et ERP-system og en email marketing system.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Design og implementering af testbare, lagdelte klasse-biblioteker.
 • Design af bruger-dialoger til styring af email-kampagner initieret fra ERP, AB split-test, hændelses-sporing, planlægning af udsendelse m.m.
 • Design og implementering af web applikation.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierASP.NET/C# MVC, SQL Server 2008, SQL triggers & stored procedures, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, XAL ERP, Campaign Enterprise, Visual Studio 2010, Microsoft Unit Test Framework, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2011/05 – 2011/07

Projektbeskrivelse

.NET/C# web udvikler, design og opbygning af et klasse-bibliotek til web, som kan op-rette PDF-dokumenter dynamisk.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Design og implementering af XML baseret skabelon-struktur til konfiguration af PDF dokumenters layout, SQL data-felter m.m.
 • Design og implementering af testbart, lagdelt klasse-bibliotek.
 • Implementering af funktioner fra klasse-bibliotek som SOAP web service end-points.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierASP.NET/C#, iTextSharp, XML, SOAP web service, Visual Studio 2010, Microsoft Unit Test Framework, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2011/02 – 2011/04

Projektbeskrivelse

.NET/C# web udvikler, design og opbygning af et ASP.NET Web API (SOAP) med læ-se-adgang til et back office system.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Design og implementering af testbart, lagdelt klasse-bibliotek.
 • Implementering af ASP.NET Web API (SOAP).
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierASP.NET/C#, WCF (SOAP), SQL Server, Visual Studio 2010, Microsoft Unit Test Framework, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler
Kundepr. anmodning
Periode

2011/01 – 2011/01

Projektbeskrivelse

.NET/C# web udvikler, design og opbygning af en web applikation med konfigurérbare ansøgnings-formularerer / spørgeskema-blanketter.

Udviklerens ansvar/handlinger var:

 • Analysere og dokumentere eksisterende workflow og rutiner.
 • Udvid eksisterende XML baserede konfigurations-skabelon med nye funktioner. Klient side beregning, input-validering, konfigurérbare droplister m.m.
 • Opdatér/migrér eksisterende klasse-biblioteker og XML konfigurations-filer.
 • Registrere løsning i GitHub og udarbejde dokumentation.
Anvendte teknologierASP.NET/C#, XML, SQL Server, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Visual Studio 2010, Git, GitHub
RollerSystem designer, web udvikler