Navigate Up
Sign In

Software Consulting

Software som benyttes i en forretningsmæssig eller organisatorisk kontekst indeholder langt mere end ”bits and bytes”. For at understøtte forretningsgange og interaktion mellem mennesker er det nødvendigt at tilvejebringe konkret information om ”hvordan man gør tingene” i virksomheden.

I større virksomheder er meget af denne viden allerede dokumenteret i håndbøger og forretningsdokumenter. Men der er altid information og detaljer, som ikke er indfanget skriftligt. Ikke fordi dokumentationen er mangelfuld, men fordi den information der er brug for ikke er nødvendig eller relevant i den pågældende sammenhæng.

En virksomhed kan have beskrevet sine forretningsgange meget udførligt med diagrammer og forklaringer af oplysninger og hvordan de bevæger sig rundt i systemet. I relation til et software baseret system, som skal understøtte en given forretningsgang er der imidlertid også brug for viden om hvilke handlinger der udføres og deltaljer om hvorfra oplysninger kommer.

Kommer oplysninger fra et andet tilstødende system vil det ofte være oplagt, at etablere en forbindelse mellem de to systemer således at oplysninger kan indfanges automatisk. På den måde frigives værdifuld medarbejder-tid og fejlkilde er elimineret.

Hos Valuesoft er vi først og fremmest gode til at lytte og gode til at stille de rigtige spørgsmål. Vi kan kommunikere med alle i en organisation og har mange års erfaring i at omsætte viden til værdiskabende systemer.

Vi brænder for software udvikling og udfordringen i, at få samspillet mellem mennesker og teknologi til at gå op i en højere enhed.

Software udvikling.

Valuesoft logo
Telefon: 70 230 230
Email: info@valuesoft.net
Valuesoft ApS
Randrupvej 44
DK-2610 Rødovre
CVR: DK26757762
Copyright © 2013